Diabeteseducatie

DIABETES TYPE 2

Wat is het?  Wat is een zorgtraject? Hoe pakt u het aan? Wat zijn de gevolgen? HbA1C? Welk meettoestel?

Allemaal vragen waar u mee zit.

Wat is een zorgtraject?

Een zorgtraject organiseert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte. Een zorgtraject berust op de samenwerking tussen 3 partijen, namelijk uzelf als patiënt, uw huisarts en uw specialist. Het zorgtraject begint na ondertekening van een zorgtrajectcontract door de 3 partijen.

De huisarts zal u bij diagnose van diabetes type 2 voorstellen om in het zorgtraject te stappen. Dit houdt in dat u een contract dient te ondertekenen.

De medisch adviseur van uw ziekenfonds geeft u goedkeuring en dan hebt u recht op een diabeteseducator.

Het doel van de educator is u te begeleiden in dit zorgtraject.

U krijgt uitleg over het zorgtraject, diabetes type 2. Samen met de educator probeert u enkele meettoestellen uit en beslist dan welk toestel u gaat gebruiken.

 

Hebt u een diabeteseducator nodig? Bel ons of Mail ons!

De diabeteseducator kan al dan niet uw vaste verpleegkundige zijn.