Palliatieve zorgen

Palliatieve zorg betekent verzachting en verlichting. Dat is ook wat Flexzorg u wilt bieden, als blijkt dat u ongeneeslijk ziek bent.

Als het gaat om zorg in de laatste levensfase, maken wij een onderscheid tussen palliatieve en terminale zorg. De palliatieve fase kan namelijk veel langer duren dan de terminale fase.

Er is hier een nauwe samenwerking tussen het palliatief netwerk, huisarts, ziekenhuis en de patiënt samen met de naaste omgeving.

Palliatieve zorg door Flexzorg is een warme, persoonlijke verzorging en verpleging waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen. Thuis blijven wonen kan zwaar zijn, maar passende zorg en steun vanuit uw omgeving kan dit proces gemakkelijker maken.

Deze periode brengt namelijk verschillende emoties met zich mee, en niet iedereen vindt het even makkelijk om hiermee om te gaan. Daarnaast staan we u natuurlijk ook bij in alles wat u eventueel moet of wil regelen.

In de meeste gevallen is palliatieve zorg gericht op pijnbestrijding, en zorgen we ervoor dat u zich zo comfortabel voelt als mogelijk is. Door de nauwe samenwerking met arts en palliatief netwerk ontvangt u de meest complete en passende zorg.

Door verpleging en verzorging op hoog niveau, hoeft u zich alleen maar te concentreren op het gezelschap van uw naasten. De persoonlijke ondersteuning en begeleiding die Flexzorg biedt, zorgt er namelijk voor dat u gewoon thuis kan blijven met uw geliefden rondom u.