Nuttige info

 

AFSPRAKEN

NIET AANWEZIG?

Kan je niet aanwezig zijn op het afgesproken uur, verwittig dan ruim op voorhand de verpleegkundige, zo voorkom je een extra kost. Bij het niet op voorhand verwittigen wordt een forfait aangerekend van €20.

BEGIN- EN EINDUUR VAN DE WERKDAG

De verpleegkundige probeert langs te komen op het afgesproken uur. Hou er rekening mee dat dit een richtuur is, door omstandigheden kan dit altijd iets vroeger of later zijn.

ROKEN

De verpleegkundige rookt niet tijdens de werkuren.

WEDERZIJDS RESPECT EN VERTROUWEN

De medewerker is eerlijk en is gebonden aan het beroepsgeheim.

De medewerker stelt zich respectvol op naar elke familie. Hij of zij maakt geen onderscheid op basis van je huidskleur of politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging. Wij verwachten ook van jou een correcte houding tegenover de medewerker, ongeacht de huidskleur of overtuiging.

GOUDEN REGEL

Alleen voor de persoonlijke verzorging (wassen en aankleden) heb je geen doktersvoorschrift nodig. Dit gebeurt op basis van een score zorgbehoevendheid volgens RIZIV-reglementering.
Voor ALLE andere thuisverplegingszorgen is er wel een voorschrift nodig:

 • Wondverzorging
 • Compressietherapie (aanbrengen van steunkousen, drukverband)
 • Inspuitingen
 • Verzorging van incontinentieproblemen (vb. sondages, blaasspoelingen, irrigaties)
 • Verzorging van stoma
 • Aanbrengen van zalf
 • Verwijderen van hechtingen of haakjes
 • Oogdruppels en oogzalf na een operatie
 • Diabetesvoorlichting en -begeleiding
 • Spoelen van een poortsysteem

VERZORGINGEN BUITEN DE NOMENCLATUUR

Deze prestaties worden afzonderlijk gefactureert. De bedragen worden u op voorhand schriftelijk kenbaar gemaakt. Dit gaat o.a. over oogindruppeling (bij oogontsteking, glaucoom.. ), bloeddrukmeting, klaarzetten en toedienen aërosol, dagelijkse hygiëne waarvoor er géén goedkeuring is van de adviserend geneesheer…

Bij een arbeidsongeval dient u steeds een voorschrift te hebben en het attest van de verzekeringsmaatschappij. De prestaties worden rechtstreeks gefactureerd aan uw verzekeringsmaatschappij.

 

 

  

Facebook

Waarom Flexzorg ?

 • Klein professioneel team
 • Persoonlijk
 • Zorg met respect en aandacht
 • In uw vertrouwde omgeving